Classificació de la Memòria

La memòria

La memòria humana és la capacitat d'emmagatzemar informació en el cervell possibilitant la seva posterior recuperació. Gràcies a ella podem desenvolupar-nos en la vida quotidiana, executant actes tan simples com rentar-nos les dents, o tan complexos com recitar el Quixot amb punts i comes. Cal distingir, però, diversos tipus de memòria segons la seva durada i finalitat.

(*) A propòsit de la memòria a curt termini, si feu el 1r exercici de Ludomemo Interactiu de l'àrea de memòria observareu la dificultat de recordar, a més de les xifres, l'objecte que s'ha de sostreure de la caixa. Feu la prova.

En primer lloc parlarem de la memòria sensorial, que ens arriba a través dels sentits i, en certa manera, atorga a la nostra existència una sensació de "continuïtat". És una memòria molt breu, tan sols uns segons i no participa dels processos que nosaltres relacionem amb la memòria tradicional. Ve, com hem esmentat anteriorment, a través dels sentits i immediatament desapareix o es transmet a la memòria a curt termini.
La memòria a curt termini (MCT) és aquella que emmagatzema informació durant un lapse menys breu de temps (al voltant de 30 segons). És la memòria que utilitzem en recordar un número de telèfon, llegir una carta, etc. Perquè una tasca d'aprenentatge sigui efectiva és convenient evitar la saturació. Agrupant per blocs aconseguirem fixar millor la informació. És aquí on entra una segona fase de la MCT coneguda com memòria de trevall, que ens permet realitzar tasques que es prolonguen més enllà de la capacitat que ens atorga la MCT.
La llarg termini (MLT) és aquella que gairebé no té límits quant a capacitat d'emmagatzematge i durada de la mateixa (que no recordem de vegades la informació emmagatzemada no vol dir que aquesta s'hagi esborrat).
Cal distingir dos tipus bàsics dins de la MLT:

-La memòria Episòdica
-La memòria Semàntica

La memòria Episòdica és aquella lligada a fets concrets com un aniversari, un dia de pesca o una situació compromesa.
La memòria Semàntica té més a veure amb la percepció del món que ens envolta a través de conceptes: el llenguatge (el significat de gos, arbre, etc) o les matemàtiques.
Hi hauria una segona categoria coneguda com memòria implícita o no declarativa, que és aquella relacionada amb accions que hem après de forma repetitiva a través de la pràctica o d'hàbits (rentar-nos les dents, anar amb bicicleta, signar, etc).

Consells per recordar --
Sempre es recorda millor el primer i l'últim d'una llista.
Si associem una dada amb una cosa exòtica o estranya, quedarà més fixat en la nostra memòria.

És bo recalcar la importància de l'oblit. L'oblit és un procés natural i necessari que elimina tots aquells aspectes superflus dins d'un record. No necessitem saber cada detall de cada situació viscuda. A més d'innecessari resultaria extremadament complicat rebuscar entre tanta informació una dada concret. Amb el temps, a més, es pot produir l'esvaïment d'aquelles dades que no han estat requerits. Per descomptat, la quantitat d'informació retinguda dependrà sempre de la intensitat amb que aquesta hagi estat memoritzada (interès, emoció lligada a l'esdeveniment, o regles mnemotècniques). Un dels aspectes bàsics en la qualitat de la nostra memòria es basarà en l'estratègia organitzativa que establim. Si tenim una bona tècnica per tal d'ordenar els nostres records sempre ens serà més fàcil recuperar-los.

     Recordem millor el que ens emociona.
     Recordem millor el que ens sorprèn.
     Recordem millor el que ens interessa.

© Ludomemo - Dedicats a la cura de la memòria des de 1984 - Barcelona 2011 - mapa web