portada Transtornos del lenguaje y la memoria

Programa anual de motricitat i memòria per a gent gran . Pont, Pilar i Carroggio, Maite. Ed.Paidotribo(2013). L'envelliment satisfactori exigeix que la persona gran conservi l'autonomia funcional i el control de la situació, per a això és imprescindible que preservi les funcions cognitives, sent la memòria la que més atenció ocupa ja el seu deteriorament en la vellesa és més significatiu. La implementació de programes d'exercici físic combinats amb l'entrenament conjunt de la memòria té efectes positius sobre la cognició en persones d'edat avançada i fins i tot sobre aquells afectats per la malaltia d'Alzheimer. És per això que les autores en el seu programa de Motrocidad i Memòria plantegen situacions pràctiques que permeten entrenar les capacitats cognitives i motrius que fan possible un envelliment més saludable.
En aquest llibre es desenvolupen 30 sessions pràctiques que conformen un programa anual amb la descripció detallada dels exercicis realitzats a l'aula com dels exercicis motrius corresponents.

portada Ludomemo. Ejercite su memoria

Ludomemo.Ejercite su Memoria. Carroggio, Maite y Pont, Pilar. (2007). Cd y quadern de exercicis de memòria. Barcelona. Edit. Paidotribo. En aquest manual, juntament amb el CD que l’acompanya, trobarà un programa d’exercicis, agrupats en 10 sessions. En cada una d’elles es presenten cinc exercicis que responen a diferents tipus de treball de la memòria: atenció, llenguatge sensorial, imaginació i percepció espaial. Els exercicis poden realitzar-se en paper o amb el CD a l’ordinador. Ambdós formats segueixen la mateixa estructura i contemplen les mateixes propostes. Per realitzar els exercicis del llibre, només necessita un llapis o bolígraf.

portada Mantenerse en forma de mayor

Mantenerse en forma de mayor. Pont, P., Armengol, M., Carroggio, M. y Moreno, M.(2003). Barcelona. Edit. Paidotribo. Llibre eminentment pràctic, dirigit tant als professionals com a les persones grans que desitgin realitzar exercicis a casa seva. Es proposen 102 exercicis senzills però útils, propostes de tonificació i estiraments de diferents grups musculars, exercicis de mobilitat articular, de respiració, exercicis per la cara, etc. S’entrega una làmina tipus pòster on es presenten 4 taulers d’exercicis.

portada Método de motricidad y memoria

Método de motricidad y memoria. Pont Geis, Pilar y Carroggio Rubí, Maite. (2007) Barcelona. Edit. Paidotribo.Finalitats del programa • Objectius de l’activitat motriu • Objectius de l’activitat cognitiva • Referents teòrics de la memòria • Tècniques mnemòniques o recursos cognitius • Mnemotècniques visuals • Mnemotècniques verbals • Altres mnemotècniques • Tècniques corporals o recursos motrius • Premisses metodològiques pel treball pràctic • Estratègies de intervenció en la memòria motriu • Taxonomia del treball motriu i cognitiu. Segona part: Propostes pràctiques Propostes d’exercicis del «Mètode de motricitat i memòria» Símbols utilitzats Fitxes d’activitats de memòria) Propostes d’activitats cognitives d’aula Proposta de 111 exercicis de memòria per realitzar a l’aula B) Propostes d’activitats cognitives motrius Proposta de 155 exercicis motrius de memòria per realitzar a la sala o pavelló.

portada Movimiento creativo con personas mayores

Movimiento creativo con personas mayores. Pont, P. y Carroggio, M. (2000). Barcelona. Edit. Paidotribo. Aquest és un llibre principalment de propostes pràctiques, dirigit a professionals que estiguin interessats en els recursos per enriquir les sessions. Es presenten 310 propostes d’exercicis creatius, utilitzant diferents materials i tenint com a punt de referència els objectius de treball amb les persones grans.

portada Tercera edad. Actividad física y salud

Tercera edad, actividad física y salud. Pont, P. (1994). Barcelona. Edit. Paidotribo.Manual bàsic per el treball amb persones grans, dirigit tant a professionals com a usuaris. Presenta una primera part teòrica on es tracta el tema de l’alimentació, els aspectes biològics, psicològics de les persones grans i aspectes pedagògics i una segona part de aplicació pràctica on es proposen diferents tècniques corporals i una gran varietat d’exercicis aplicats a les persones grans.

portada Transtornos del lenguaje y la memoria

Transtornos del Lenguaje y la Memoria. Mercè Jódar Vicente (coordinadora), José Barroso Ribal, Carme Brun i Gasca, Montserrat Dorado Mesa, Arantxa García Jiménez, Pilar Martín Plasencia, Antonieta Nieto Barco (Ed. Uoc) Aquest llibre recull els principals trastorns del llenguatge i de la memòria, des d’una perspectiva fundamentalment clínica i basada en els coneixements psico-biológics del funcionament cerebral. L’objectiu d’aquesta obra es proporcionar un esquema general de les característiques dels trastorns més freqüents que s’observen en la pràctica clínica diària. En definitiva, aquest llibre es una bona eina per aprendre sobre les causes i les característiques d’un gran número de trastorns del llenguatge i de la memòria.

© Ludomemo - Dedicats a la cura de la memòria des de 1984 - Barcelona 2011 - mapa web

enllaços d'interés

Llibres de memória i activitat física

Llibres