programes

Us mostro aquí diferents projectes relacionats amb la memòria i l’activitat física dels que em sento especialment orgullosa per haver participat en la seva creació i / o desenvolupament. Són programes de naturalesa social, informàtica o una barreja de totes dues i en tots ells el propòsit principal ha estat millorar la qualitat de vida de l’usuari.

Activa’t als parcs

Implementat en 2008 per l’IBE (Institut Barcelona Esports) amb el suport de ASPB (Agència Salut Pública de Barcelona) i la col·laboració de Pilar Pont (AESSG), el programa Activa’t als parcs proporciona activitats de tai-txi-txi-kung i motricitat-memòria en 20 parcs de la ciutat per més de 1600 persones. Actualment sóc la coordinadora del programa i responsable del disseny de les sessions de motricitat i memòria que s’imparteixen un dia a la setmana en els parcs. Un cop l’any es realitza una festa d’Activa’t en un dels parcs de la ciutat, on es reuneixen participants de tots els districtes. Allà s’efectuen diferents exercicis davant els representants de l’ajuntament i s’ofereix un refrigeri a tots els participants a l’acabar la celebració.


MOME (Mètode de Motricitat i Memòria)

Emmarcat dins d’una tesi doctoral presentada el 2005 a INEF (Institut Nacional d’Educació Física) per Pilar Pont Geis, aquest innovador mètode recull una investigació de deu anys entre usuaris grans que participaven en un programa d’activitat física en AESSG (Associació Esportiva de Sarrià – St.Gervasi) i en la qual es demostraven els beneficis d’associar l’activitat física a diferents exercicis de memòria. Resultat d’aquesta tesi va sorgir “Exercicis de motricitat i memòria per a gent gran”, un referent en el camp d’activitats físiques i cognitives per a gent gran. En l’última dècada he col·laborat diverses vegades amb Pilar Pont en la impartició de cursos de formació sobre Motricitat i Memòria en INEF i des del 2008 desenvolupem el programa Môme en diferents centres, entre ells el Centre d’Atenció Primària (CAP) de Vallcarca (Barcelona ) obtenint un excel·lent resultat en les avaluacions finals dels assistents. A continuació es mostra un vídeo amb diferents captures dels exercicis de memòria interactius de la sesión3, que es complementa amb els exercicis físics descrits al pdf que podeu descarregar més avall