publicacions

Al costat de Pilar Pont, un referent nacional en aquest camp, creadora del mètode de motricitat i memòria, hem publicat diferents llibres que romanen com una excel·lent guia de consulta en el món de la salut física per a la gent gran.

En aquest llibre es desenvolupen 30 sessions pràctiques que conformen un programa anual amb la descripció detallada dels exercicis realitzats a l’aula amb els seus exercicis motrius corresponents.

Programa anual de motricidad y memoria para personas mayores . Pont, Pilar i Carroggio, Maite. Ed.Paidotribo (2013). L’envelliment satisfactori exigeix que la persona gran conservi l’autonomia funcional i el control de la situació, per la qual cosa és imprescindible que preservi les funcions cognitives, sent la memòria la que més atenció ocupa ja que el seu deteriorament en la vellesa és més significatiu. La implementació de programes d’exercici físic combinats amb l’entrenament conjunt de la memòria té efectes positius sobre la cognició en persones d’edat avançada i fins i tot sobre aquells afectats per la malaltia d’Alzheimer. És per això que les autores en el seu programa de Motricitat i Memòria plantegen situacions pràctiques que permeten entrenar les capacitats cognitives i motrius per facilitar un envelliment més saludable.

Enllaç a editorial

Ludomemo. Ejercite su Memoria . Carroggio, Maite i Pont, Pilar. (2007). Cd i quadern d’exercicis de memòria. Barcelona. Edit. Paidotribo. En aquest manual, juntament amb el CD que l’acompanya, trobarà un programa d’exercicis, agrupats en 10 sessions. En cadascuna de les sessions es presenten cinc exercicis que responen a diferents tipus de treball de la memòria: atenció, llenguatge, sensorial, imaginació i percepció espacial. Els exercicis poden realitzar-se en paper o amb el CD a l’ordinador. Els dos formats segueixen la mateixa estructura i contemplen les mateixes propostes. Per fer els exercicis del llibre, només necessita un llapis o bolígraf.

Enllaç a editorial

Mantenerse en forma de mayor. Pont, P., Armengol, M., Carroggio, M. i Moreno, M. (2003). Barcelona. Edit. Paidotribo. Llibre eminentment pràctic, dirigit tant als professionals com a les persones majors que vulguin fer exercici a casa seva. Es proposen 102 exercicis senzills però útils, propostes de tonificació i estiraments de diferents grups musculars, exercicis de mobilitat articular, de respiració, exercicis per a la cara, etc. S’entrega una làmina tipus pòster on es presenten 4 taules d’exercicis.

Enllaç a editorial

Mantenerse en forma de mayor. Pont, P. i Carroggio, M. (2000). Barcelona. Edit. Paidotribo. Aquest és un llibre eminentment de propostes pràctiques, dirigit a professionals que estiguin interessats en els recursos per enriquir les sessions. Es presenten 310 propostes d’exercicis creatius, utilitzant diferents materials i tenint com a punt de referència els objectius de treball amb la gent gran.

Enllaç a editorial

Tercera edad, actividad física y salud. Pont, P. (1994). Barcelona. Edit. Paidotribo.Manual bàsic per al treball amb persones grans, dirigit tant a professionals com a usuaris. Presenta una primera part teòrica on es tracta el tema de l’alimentació, els aspectes biològics, psicològics de la gent gran i aspectes pedagògics i una segona part d’aplicació pràctica on es proposen diferents tècniques corporals i una gran varietat d’exercicis aplicats a la gent gran .

Enllaç a editorial

Ejercicios de motricidad y memoria. Pont Geis, Pilar i Carroggio Rubí, Maite. (2007) Barcelona. Edit. Paidotribo.Finalidades del programa • Objectius de l’activitat motriu • Objectius de l’activitat cognitiva • Referents teòrics de la memòria • Tècniques mnemónicas o recursos cognitius • mnemotècniques visuals • mnemotècniques verbals • Altres mnemotècniques • Tècniques corporals o recursos motrius • Premisses metodològiques per al treball pràctic • Estratègies d’intervenció en la memòria motriu • Taxonomia del treball motriu i cognitiu. Segona part: Propostes pràctiques Propostes d’exercicis del «Mètode de motricitat i memòria» Símbols utilizadosFichas d’activitats de memoriaA) Propostes d’activitats cognitives d’aulaPropuesta de 111 exercicis de memòria per realitzar a l’aula B) Propostes d’activitats cognitives motricesPropuesta de 155 exercicis motrius de memòria per realitzar a la sala o pavelló.

Enllaç a editorial

Complet manual amb tota la informació pràctica i pedagògica necessària per a la posada en marxa de Tallers de Memòria (en espanyol).

Disponible en Amazon